RUT - HUR GÅR DET TILL

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för direktavdrag för köp av RUT. 

RUT och ROT räknas ihop och den sammanlagda skattereduktionen får max uppgå till 75 000 kronor per person och år.

Vid köp av RUT-tjänster betalar du som kund endast 50% av arbetskostnaden.  

Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 150 000 kronor per år

Du som köper RUT-tjänster ansöker inte själv om avdraget. 

Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan åt dig.


Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. 

Modern Bathroom