RUT - HUR GÅR DET TILL

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för direktavdrag för köp av RUT och ROT-tjänster. RUT och ROT räknas ihop och den sammanlagda skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Vid köp av RUT-tjänster betalar du som kund endast 50% av arbetskostnaden.  Maxtaket är 25 000 kronor per person och år.

Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 50 000 kronor per år

Du som köper ruttjänster ansöker inte själv om rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet.

Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.


Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. 

 
  • LinkedIn

©2018 by Sinnesfrid Städservice AB.